+48 664 767 122 ; +48 660 462 089

office@rivaterminal.pl

Jesteśmy gotowi!

Terminal jest w pełni przygotowany do obsługi różnych ładunków masowych dostarczanych lub odbieranych drogą morską. Posiadamy utwardzone powierzchnie składowe w pierwszej i drugiej linii składowania.

Dzięki zasięgowi i sile dźwigów linowych oraz szybkości przeładunkowej urządzeń hydraulicznych z powodzeniem obsługujemy statki w relacjach pośredniej i bezpośredniej z zachowaniem raty do 3500 ton na dobę.

Każdego dnia przez nasze "ręce" przechodzą towary takie jak:

  • nawozy
  • kamień wapienny,
  • kruszywa,
  • koncentraty i żelazostopy.

W obsłudze ładunków zwracamy szczególną uwagę na zminimalizowanie ubytków, szybkość i jakość przeładunków i poszanowanie warunków ochrony środowiska naturalnego.